Σάββατο 12 Ιουλίου 2014

Rock Legends

Εικόνες από μια κατασκευή, αλλά κυρίως εικόνες από το υλικό που αγαπώ ιδιαιτέρως.
Οι πρώτες 2 εικόνες από τη μάντρα υλικών και οι άλλες 2 από τη στέγη.
με ξύλα καστανιάς. (φυσικά ηλιτελής η κατασκευή - εκκρεμούν διάφορα πράγματα. Με τον τελικό φωτισμό θα απογειωθεί).