Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2013

Σάββατο μεσημέρι


Γιαγιά, σταυρός, και Θύρα 13.
Πολύδροσο Αμαρουσίου, επάνω από την Αττική οδό.
Τα πρόβατα, φρικασέ;